32 630 66 00 ul. Ignacego Paderewskiego 63, 40-283 Katowice Medycyna podróży
Kardiologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i profilaktyką chorób serca oraz układu krążenia.  To ważna dziedzina medycyny, gdyż  choroby serca i układu krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie.

Kardiolog  zajmuje się badaniem funkcji serca i naczyń krwionośnych, a także przeprowadza różne badania, które pozwalają na ocenę wydolności serca i układu krążenia oraz  wykrycie ewentualnych chorób. W ramach swojej konsultacji formułuje także zalecenia dotyczące profilaktyki chorób układu krążenia czyli działań mających na celu zapobieżenie wystąpieniu chorób układu krążenia (profilaktyka pierwotna), a u pacjentów u których zdarzenia sercowo-naczyniowe już wystąpiły w celu zapobiegnięcia ich kolejnym epizodom (kolejny zawał, udar) 

Konsultacja kardiologiczna często jest niezbędna przed operacjami, zwłaszcza u pacjentów leczących się na choroby przewlekłe układu krążenia. Część leków stosowanych w chorobach układu krążenia wymaga modyfikacji dawkowania w okresie okołooperacyjnym, a zalecenia z konsultacji zwiększają szansę na jego spokojny przebieg.

Objawy, które mogą wskazywać na potrzebę konsultacji z kardiologiem:
 • Ból lub dyskomfort w klatce piersiowej (najczęściej dławiący, gniotący, ściskający lub palący)
 • Duszność lub trudności z oddychaniem, szczególnie podczas wysiłku fizycznego lub w pozycji leżącej
 • Duszność lub zmęczenie podczas wykonywania codziennych czynności
 • Omdlenia lub zasłabnięcia
 • Pogorszenie tolerancji wysiłku, szczególnie takie, które wystąpiło w krótkim czasie i/lub pogłębia się 
 • Uczucie nierównego bicia serca (kołatania serca), przeskakiwania w klatce piersiowej  
 • Obrzęki kończyn dolnych - zwłaszcza powyżej kostek
 
Badania, które wykonuje się w gabinecie kardiologicznym:
To nieinwazyjne badanie, które służy do monitorowania ciśnienia tętniczego krwi przez całą dobę. Podczas badania pacjent nosi małe urządzenie, które mierzy ciśnienie krwi co jakiś czas przez całą dobę (zwykle co 15-30 minut w ciągu dnia i co 30-60 minut w nocy). Urządzenie pomiarowe jest zwykle umieszczane na pasku lub na klatce piersiowej, a pomiar ciśnienia krwi odbywa się za pomocą mankietu umieszczonego na ramieniu. ABPM umożliwia dokładne zarejestrowanie zmian ciśnienia krwi w ciągu dnia, w tym wzrostów i spadków, które mogą występować w różnych sytuacjach. Jest to pomocne w diagnozowaniu chorób serca i naczyń krwionośnych, takich jak nadciśnienie tętnicze, a także w monitorowaniu skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego. Badanie ABPM wymaga niewielkiego przygotowania - pacjenci powinni unikać palenia papierosów, kawy, alkoholu i innych substancji, które mogą wpłynąć na ciśnienie krwi. 

 
To nieinwazyjne badanie polegające na ciągłej rejestracji zapisu elektrokardiogramu (EKG) przez okres 24-48-72 godzin lub dłużej przy pomocy niewielkiego, przenośnego urządzenia nazywanego potocznie Holterem EKG składającego się z elektrod przyklejanych do skóry na klatce piersiowej oraz małego rejestratora EKG, który pacjent nosi na sobie przez cały czas trwania badania. Urządzenie jest niewielkie i można je nosić na specjalnym pasku mocującym. Pacjent może (a nawet powinien) prowadzić normalną aktywność podczas trwania badania jednak powinien unikać nadmiernych wysiłków gdyż pot może spowodować odklejenie elektrod i zakłócenia w rejestracji zapisu. Po zakończeniu badania dane są analizowane przez specjalistę który je opisuje i wydaje wynik. Badanie Holterem EKG umożliwia lekarzowi dokładną ocenę czynności elektrycznej serca i wykrycie nieprawidłowości, takich jak zaburzenia rytmu serca czy zaburzenia przewodnictwa, które mogą być trudne do uchwycenia podczas pojedynczego zapisu EKG trwającego kilka sekund. Dzięki temu badaniu można zidentyfikować podłoże kołatań serca u pacjenta, a także monitorować efekt leczenia arytmii. 

 
To badanie diagnostyczne, które służy do oceny wydolności fizycznej i reakcji serca na wysiłek fizyczny. Test powinien być poprzedzony wykonaniem badania UKG. Przed rozpoczęciem testu, pacjent jest przygotowywany poprzez umieszczenie elektrod na skórze klatki piersiowej celem monitorowania  EKG, zakładany jest także mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Następnie pacjent jest instruowany, jak korzystać z bieżni i jak wygląda przebieg badania. Podczas testu pacjent rozpoczyna marsz na bieżni z niskim tempem, które jest stopniowo zwiększane przez specjalistę. Zwiększeniu podlega także kąt nachylenia bieżni - w kolejnych etapach testu podejście jest coraz bardziej strome. Monitorowaniu podlega występowanie objawów, częstość rytmu serca obraz EKG oraz ciśnienie tętnicze krwi. Test może trwać od kilku do kilkunastu minut, w zależności od celu badania. Test wysiłkowy na bieżni ruchomej jest pomocny w diagnozowaniu choroby niedokrwiennej serca, arytmii, niewydolności serca czy chorób naczyń obwodowych. 

Aktualnie według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2019 roku dotyczących diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej, test wysiłkowy na bieżni ruchomej ma ograniczone zastosowanie w diagnostyce choroby wieńcowej i nie jest zalecany jako pierwszy wybór testu u pacjentów z podejrzeniem choroby wieńcowej. Wytyczne te zalecają przeprowadzenie testów nieinwazyjnych, takich jak echokardiografia obciążeniowa, angio-TK tętnic wieńcowych czy badanie SPECT, jako pierwszego wyboru u pacjentów z wysokim ryzykiem choroby wieńcowej lub niemożliwością przeprowadzenia testu wysiłkowego na bieżni ruchomej. 

 
To nieinwazyjne badanie, które jest zapisem elektrycznej aktywności serca rejestrowanej przez elektrody umieszczone na skórze klatki piersiowej i na kończynach. EKG umożliwia m.in. ocenę rytmu serca oraz identyfikację zaburzeń rytmu i przewodnictwa w sercu, przerostów jego jam a także ocenę występowania niedokrwienia mięśnia sercowego. 

 
To nieinwazyjne badanie diagnostyczne, służące do oceny funkcji serca za pomocą ultradźwięków. Podczas wykonywania echa serca pacjent leży na kozetce (typowo na lewym boku), a kardiolog przesuwa sondę aparatu USG po skórze klatki piersiowej, aby uzyskać obraz serca w różnych projekcjach. Na zarejestrowanym obrazie ocenia się wielkość jam serca, grubość jego ścian, jego kurczliwość a także wygląd i funkcję zastawek serca. Podobnej ocenie podlegają także duże naczynia połączone z sercem. Echo serca w większości przypadków umożliwia dokładną ocenę struktury i funkcji serca, a także pozwala na wykrycie wrodzonych i nabytych wad serca, chorób zastawek serca, zaburzeń kurczliwości ścian serca, które mogą świadczyć o chorobie wieńcowej. UKG wykonuje się także celem kontroli progresji rozpoznanych już nieprawidłowości lub monitorowania efektów leczenia. Badanie jest bezpieczne i nieinwazyjne, nie wymaga specjalnego przygotowania, takiego jak np. pozostawanie na czczo, a jego wynik jest dostępny natychmiast.

 
To nieinwazyjne badanie ultrasonograficzne, które umożliwia ocenę przepływu krwi przez tętnice szyjne i kręgowe. Badanie to jest wykorzystywane przede wszystkim do oceny stanu tętnic szyjnych i poszukiwaniu w nich zmian miażdżycowych
Podczas badania, pacjent leży na plecach, a lekarz nakłada żel na skórę szyi pacjenta i przesuwa nad nią sondę ultrasonograficzną. Sonda ta wykorzystuje fale ultradźwiękowe do obrazowania tętnic szyjnych i przepływu krwi przez nie.
USG Doppler tętnic szyjnych jest badaniem bezpiecznym i nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania. Całe badanie trwa zwykle około 15-30 minut, a po zakończeniu badania wynik jest dostępny od razu. 

 
Po diagnostyce nieinwazyjnej kardiolog, po określeniu wskazań do takiego postępowania, może zakwalifikować pacjenta do dalszej diagnostyki inwazyjnej lub leczenia interwencyjnego takich jak koronarografia (i ew. angioplastyka wieńcowa), ablacja, przezskórne interwencje na zastawkach czy kwalifikacja do zabiegu kardiochirurgicznego.
 
Jak przygotować się do wizyty u kardiologa ?

Wizyta u kardiologa może być stresująca, ale dobre przygotowanie się do niej może pomóc w zminimalizowaniu niepokoju, zapewnieniu jak najlepszej opieki i optymalnej korzyści klinicznej.

Oto kilka porad, jak przygotować się do wizyty u kardiologa:
 
 • Zabierz ze sobą posiadane wyniki poprzednich badań, karty informacyjne z pobytów szpitalnych, karty informacyjne z izb przyjęć/SORów oraz listę aktualnie przyjmowanych leków (proszę uwzględnij na niej także stosowane suplementy diety)
   
 • Zastanów się, jakie pytania chcesz zadać kardiologowi. Możesz zacząć od tego, co spowodowało, że umówiłaś/eś się na wizytę i jakie masz objawy (od kiedy? jaki mają charakter?)
   
 • Jeśli to możliwe proszę przyjdź nieco wcześniej. Sprawdź, jak długo zajmie Ci dotarcie do gabinetu kardiologicznego i przyjdź wcześniej, aby mieć czas na wypełnienie wszelkich formularzy. Praktycznie przed każdą wizytą u kardiologa wykonywane jest badanie EKG - pamiętaj aby wykonać je w Gabinecie Zabiegowym przed umówioną wizytą. (jego wykonanie trwa ok. 10 minut)
   
 • Bądź szczery. Kardiolog będzie chciał znać dokładne informacje dotyczące Twojej historii choroby, więc nie ukrywaj nic na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia i wszelkich dolegliwości, jakie odczuwasz. To pomoże kardiologowi w ustaleniu najlepszego planu leczenia dla Ciebie.
 
 • Jeśli to możliwe wykonaj przed wizytą podstawowe badania laboratoryjne z krwi: morfologię krwi obwodowej, kreatyninę, sód, potas, glukozę na czczo, cholesterol całkowity, cholesterol LDL, cholesterol HDL, trójglicerydy, kwas moczowy.

   
 • Jeśli Twoim problemem jest ciśnienie tętnicze - przygotuj w miarę możliwości zapisy wartości ciśnienia tętniczego z dwóch tygodni poprzedzających wizytę (najlepiej w formie dzienniczka). Zdecydowanie ułatwi to decyzję o konieczności włączenia leczenia a w przypadku stosowania leków o konieczności ich modyfikacji. 
Pamiętaj, że przygotowanie się do wizyty u kardiologa może pomóc Ci w uzyskaniu jak najlepszej opieki. Jeśli masz jakieś pytania lub obawy, zawsze możesz skontaktować się z gabinetem kardiologicznym przed wizytą, aby uzyskać odpowiednie informacje.
Choroby, których leczenie nadzoruje kardiolog:
 
 • Choroba wieńcowa ( pacjenci po zawale serca, po angioplastykach wieńcowych, ze wszczepionymi stentami do naczyń wieńcowych, po pomostowaniu aortalno-wieńcowym czyli tzw. by-passach)
 
 • Niewydolność serca
 
 • Kardiomiopatie 
 
 • Nadciśnienie tętnicze
 
 • Migotanie przedsionków
 
 • Wady zastawek serca - (zwężenia zastawek tzw. stenozy lub niedomykalności zastawek) a także pacjentów po operacjach zastawek tzn. po plastykach zastawek, z wszczepionymi sztucznymi zastawkami
 
 • inne arytmie takie jak częstoskurcze nadkomorowe, komorowe zaburzenia rytmu
Kardiolog sprawuje także opiekę nad  pacjentami z wszczepionymi urządzeniami (rozruszniki/stymulatory serca, kardiowertery-defibrylatory, urządzenia z funkcją resynchronizacji tzw. CRT-P i CRT-D)

 


Dr n. med.
Mateusz Mościński
Kardiologia
Medycyna rodzinna
 
Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, doktorem nauk medycznych, specjalistą kardiologii. Medycyna rodzinna jest dla mnie podstawą systemu opieki zdrowotnej. To właśnie w Poradni Rodzinnej mamy szczególną możliwość wdrożenia szeregu działań ukierunkowanych na zapobieganie rozwoju chorób i promocję zachowań prozdrowotnych walcząc nie tylko o długość życia, ale i najlepszą jego jakość. Uważam to za szczególną zaletę stałego prowadzenia pacjentów i to właśnie ona sprawiła, że zacząłem zajmować się medycyną rodzinną. Staram się podchodzić do medycyny w szerszy sposób - nie skupiając się tylko na wybranych ich aspektach, dlatego angażuję się w różne aktywności mające na celu poszerzenie mojej wiedzy i kompetencji oraz zapewnienie moim pacjentom najlepszej możliwej opieki. W latach 2019 - 2021 współtworzyłem projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej o nazwie “Telemedycyna - innowacyjne usługi zdrowotne w województwie śląskim” mający na celu poprawę dostępności do usług zdrowotnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych. Jednym z zadań tego projektu było zapewnienie opieki telemedycznej mieszkańcom województwa śląskiego, drugim zapewnienie dostępu do koncentratorów tlenu. Projekt zakończył się sukcesem - pomogliśmy ponad 600 osobom.  W 2022 roku ukończyłem studia z zarządzania w ochronie zdrowia w formule MBA. Jestem członkiem towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego. Biegle posługuję się językiem angielskim.
Pobierz deklarację
 
Mateusz Mościński - ZnanyLekarz.pl


Lek.
Bartosz Żorniak
Kardiologia

 
Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie kończę szkolenie (6 rok specjalizacji) w dziedzinie kardiologii w III Klinice Kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca. W 2023 roku zdałem egzamin specjalizacyjny z kardiologii a planowo uzyskam tytuł specjalisty w czerwcu 2024.  Pracuję także w Oddziałach Kardiologii Chorzowskiego Centrum Kardiologii oraz Polsko Amerykańskiej Kliniki Serca w Bielsku-Białej. Od 4 lat wykonuję badania echokardiograficzne w poradni kardiologicznej Śląskiego Centrum Chorób Serca. W pracy zawodowej zajmuję się między innymi inwazyjną diagnostyką i leczeniem choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, nadciśnienia płucnego oraz leczeniem zachowawczym chorób kardiologicznych. Jestem również aktywnym członkiem sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Echokardiografii oraz Intensywnej Terapii Kardiologicznej.
Pobierz deklarację
 
Bartosz Żorniak - ZnanyLekarz.pl
 
Hygge leaf Hygge leaf
Hygge leaf Hygge leaf Hygge
Hygge Clinic to miejsce oferujące kompleksową opiekę zdrowotną w duchu filozofii hygge i koncepcji opieki zdrowotnej opartej na wartościach. Łączymy innowacyjne podejście do opieki medycznej z przyjaznym i spokojnym  środowiskiem.

Dla zespołu Hygge Clinic  pacjent jest najważniejszy. Dokładamy wszelki starań, aby nasi pacjenci czuli się komfortowo i bezpiecznie. Każdego traktujemy indywidualnie i z należytym szacunkiem.

Personel Hygge Clinic to doświadczeni lekarze, pielęgniarki i terapeuci, posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę medyczną. Kierują się holistycznym podejściem do pacjenta i problemu z jakim się zgłasza.

Nasz zespół