32 630 66 00 ul. Ignacego Paderewskiego 63, 40-283 Katowice Medycyna podróży
Lekarze
 


Dr n. med.
Mateusz Mościński
Kardiologia
Medycyna rodzinna
 
Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, doktorem nauk medycznych, specjalistą kardiologii. Medycyna rodzinna jest dla mnie podstawą systemu opieki zdrowotnej. To właśnie w Poradni Rodzinnej mamy szczególną możliwość wdrożenia szeregu działań ukierunkowanych na zapobieganie rozwoju chorób i promocję zachowań prozdrowotnych walcząc nie tylko o długość życia, ale i najlepszą jego jakość. Uważam to za szczególną zaletę stałego prowadzenia pacjentów i to właśnie ona sprawiła, że zacząłem zajmować się medycyną rodzinną. Staram się podchodzić do medycyny w szerszy sposób - nie skupiając się tylko na wybranych ich aspektach, dlatego angażuję się w różne aktywności mające na celu poszerzenie mojej wiedzy i kompetencji oraz zapewnienie moim pacjentom najlepszej możliwej opieki. W latach 2019 - 2021 współtworzyłem projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej o nazwie “Telemedycyna - innowacyjne usługi zdrowotne w województwie śląskim” mający na celu poprawę dostępności do usług zdrowotnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych. Jednym z zadań tego projektu było zapewnienie opieki telemedycznej mieszkańcom województwa śląskiego, drugim zapewnienie dostępu do koncentratorów tlenu. Projekt zakończył się sukcesem - pomogliśmy ponad 600 osobom.  W 2022 roku ukończyłem studia z zarządzania w ochronie zdrowia w formule MBA. Jestem członkiem towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego. Biegle posługuję się językiem angielskim.
Pobierz deklarację
 
Mateusz Mościński - ZnanyLekarz.pl
Hypta Ewa

Lek.
Ewa Hypta
Medycyna rodzinna
Choroby wewnętrzne
 
Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W styczniu 2024 r. uzyskałam tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w czasie pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Siemianowicach Śląskich oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych w Piekarach Śląskich. 
Pobierz deklarację
 
 


Lek.
Bartosz Macionczyk
Otolaryngologia
Otolaryngologia dziecięca
 
Doświadczenie oraz umiejętności nabywałem dzięki pracy w Oddziałach Otorynolaryngologii Szpitali Wojewódzkich w Bytomiu, Rybniku oraz Częstochowie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Uczestniczyłem w licznych kursach, szkoleniach i sympozjach w dziedzinie Otorynolaryngologii oraz dziedzin pokrewnych stale podnosząc swoje kwalifikacje. Moje doświadczenie oparte jest na pracy zarówno ambulatoryjnej jak i szpitalnej. Na co dzień zajmuję się kwalifikacją do zabiegów, przeprowadzam operacje z zakresu chirurgii głowy i szyi oraz zapewniam opiekę pooperacyjną. W gabinecie świadczę kompleksową diagnostykę endoskopową, leczenie schorzeń uszu, nosa, zatok przynosowych, gardła i krtani
Pobierz deklarację
 
Bartosz Macionczyk - ZnanyLekarz.pl


Lek.
Małgorzata Gonera
Leczenie bólu
Anestezjologia i intensywna terapia

 
Jestem absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie odbywam ostatni rok specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu. W marcu 2023r. Zdałam Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w tej dziedzinie. Na co dzień dbam o brak bólu u pacjentów w trakcie zabiegów operacyjnych, dzięki czemu zdobyłam doświadczenie m.in. w blokadach nerwów. Należę do szpitalnej Komisji ds. leczenia bólu, która zajmuje się wdrażaniem nowych standardów i nadzoruje przebieg leczenia przeciwbólowego, w tym u pacjentów z bólem przewlekłym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz European Society of Anaesthesiology and Intensive Care.
Pobierz deklarację
 
Małgorzata Gonera - ZnanyLekarz.pl


Lek.
Dawid Pentok
Ortopedia
 
Ukończyłem Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbyłem Staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. Pracowałem jako lekarz w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, lekarz oddziału ortopedycznego w szpitalach w Rudzie Śląskiej, Gliwicach, Strzelcach Opolskich i Wodzisławiu Śląskim. Dyżurowałem w SOR w Rybniku, pracowałem przez kilka lat z piłkarzami 1-ligowego klubu piłkarskiego. Przez ostatnie lata regularnie operowałem pacjentów z urazami w obrębie narządu ruchu oraz chorobami ortopedycznymi. Od lat pracuję również ambulatoryjnie w poradniach ortopedycznych.

Celem mojej pracy jest przede wszystkim dobra diagnostyka, zrozumienie problemu i przedstawienie jasnego planu dalszego postępowania terapeutycznego.
Pobierz deklarację
 
Bartosz Macionczyk - ZnanyLekarz.pl


Lek.
Rafał Markowski
Ortopedia
 
Pobierz deklarację
 
Bartosz Macionczyk - ZnanyLekarz.pl


Dr n. med.
Agnieszka Stanuszek
Neurochirurgia i neurotraumatologia
 
Jestem absolwentką Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalistką neurochirurgii, doktorem nauk medycznych. Oprócz codziennej pracy na Oddziale Neurochirurgii, swoje doświadczenie w zakresie neurochirurgii zdobywałam podczas staży w Stanach Zjednoczonych (Strong Memorial Hospital, Rochester, NY) oraz Austrii (Krankenanstalt Rudolfstiftung, Wiedeń, Austria). Pracę doktorską na temat „Powrót do sportu wśród dzieci z wybranymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego” obroniłam w 2022 r. z wyróżnieniem. Jestem autorką publikacji w recenzowanych czasopismach oraz licznych referatów konferencyjnych. Regularnie poszerzam swoją wiedzę na krajowych oraz międzynarodowych szkoleniach i kongresach. Odbyłam 4-letni cykl kursów z zakresu neurochirurgii, zorganizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Towarzystw Neurochirugicznych (EANS), zakończony zdaniem Europejskiego Egzaminu z Neurochirurgii (European Board Examination in Neurological Surgery). W ramach opieki w Poradni przyjmuję wszystkich pacjentów ze schorzeniami neurochirurgicznymi takimi jak guzy ośrodkowego układu nerwowego, tętniaki i inne malformacje naczyniowe, wodogłowie, schorzenia kręgosłupa. Prywatnie jestem pasjonatką dalekich podróży i wysokich gór. Konsultuję także w języku angielskim i niemieckim.
Pobierz deklarację
 
Agnieszka Stanuszek - ZnanyLekarz.pl
Bartłomiej Bartoszek

Lek.
Bartłomiej Bartoszek
Leczenie bólu
Medycyna rodzinna  
Jestem wielkim zwolennikiem holistycznego podejścia do pacjenta. Medycyny opartej o rozwiązanie problemu całościowo, nie tylko z zakresu jednej wąskiej dziedziny. Lekarza widzę jako przewodnika w procesie diagnostyczno - leczniczym, w którym pacjent odgrywa kluczową rolę. Ciągłe kształcenie traktuję jako fundament bycia lekarzem. Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii. Pracuję na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalu wojewódzkim. Kieruję szpitalnym zespołem ds. leczenia bólu. Doświadczenie zawodowe zdobywałem również w pracy w POZ oraz Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym. W latach 2019 - 2021 byłem liderem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o nazwie “Telemedycyna - innowacyjne usługi zdrowotne w województwie śląskim”. Ukończyłem dwukrotnie studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia. Prowadziłem wykłady dla pielęgniarek w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz kurs dla lekarzy w trakcie pandemii COVID-19 z zakresu niewydolności oddechowej i wentylacji mechanicznej.
Pobierz deklarację
 
 
 Beata Włodarczyk

Lek.
Beata Włodarczyk
Medycyna Estetyczna
 
Jestem lekarzem z zawodu i zamiłowania. Ukończyłam Śląską Akademię Medyczną w Zabrzu. W 2013 roku zdałam Państwowy Egzamin Specjalistyczny uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
Medycyną estetyczną zajmuję się od kilku lat. Ukończyłam szkolenie Master Class, ponadto uczestniczę kilka razy w roku w indywidualnych szkoleniach zakończonych uzyskaniem certyfikatu oraz kongresach. W pracy kieruję się takimi wartościami jak naturalne piękno, dlatego kładę nacisk na zabiegi z użyciem stymulatorów. 
Pasją moją są piękne, naturalne usta dlatego technikę modelowania dobieram indywidualnie.
Pobierz deklarację
 
Beata Włodarczyk - ZnanyLekarz.pl


Lek.
Joanna Horbaczewska
Endokrynologia
 
Pobierz deklarację
 
Joanna Horbaczewska - ZnanyLekarz.pl
Kuba Szmidt

Lek.
Jakub Kamiński
Psychiatria
 
Jestem absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarskim. Po zakończonych studiach odbyłem staż podyplomowy w Zagłębiowskim Centrum Onkologii, a następnie rozpocząłem specjalizację w dziedzinie psychiatrii w wyżej wymienionym Ośrodku. Od tego czasu stale pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach, kursach i szkoleniach.
W mojej pracy najważniejszy jest Pacjent, którego staram się zrozumieć i dzięki temu zapewnić mu jak najlepszą pomoc. W trakcie wizyty staram się być empatyczny dbając o przyjazną atmosferę spotkania, zrozumienie i zapewnienie pomocy dla osób w kryzysie zdrowotnym.
Pobierz deklarację
 
Kuba Szmidt - ZnanyLekarz.pl


Lek.
Jonasz Troszka

Ginekologia
 
Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w trakcie szkolenia specjalizacyjnego (rezydentury) na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Bonifraterskiego Centrum Medycznego w Katowicach.

W codziennej pracy staram się podchodzić do każdego pacjenta w sposób indywidualny oraz całościowy.
Zajmuję się między innymi: działaniami edukacyjnymi oraz profilaktycznymi, diagnozowaniem oraz leczeniem chorób kobiecego narządu rozrodczego czy prowadzeniem ciąży. Swoją wiedzę staram się na bieżąco aktualizować w oparciu o najnowsze rekomendacje oraz kursy i szkolenia.
Pobierz deklarację
   
Wioleta Adamik - ZnanyLekarz.pl


Lek.
Katarzyna Osowska

Ginekologia
 
Jestem absolwentką kierunku lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podczas szkolenia specjalizacyjnego z położnictwa i ginekologii. Na co dzień pracuje w w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu w ramach Bloku Porodowego, Oddziału Patologii Ciąży i Położnictwa oraz Ginekologii Onkologicznej.

Zajmuję się profilaktyką i leczeniem schorzeń kobiecych, doborem antykoncepcji do indywidualnych potrzeb pacjentki oraz prowadzeniem ciąży. To właśnie opieka nad ciążą oraz ultrasonografia w położnictwie stanowią moje główne zawodowe zainteresowania.

W celu zapewnienia najlepszej opieki moim pacjentkom regularnie podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w konferencjach, kursach i szkoleniach.

Jako kobieta ginekolog dokładam wszelkich starań aby wizyta przebiegała w przyjaznej i komfortowej atmosferze, a każda pacjentka czuła się wysłuchana i zaopiekowana. Uważam, że profesjonalna opieka i poczucie bezpieczeństwa pozwalają wyeliminować niepotrzebny niepokój i stres.
Pobierz deklarację
   
Wioleta Adamik - ZnanyLekarz.pl


Dr n. med.
Celina Galera-Cebo
Dermatologia
Dermatologia dziecięca
 
Specjalizuję się w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów skóry.
Od wielu lat prowadzę wiele akcji wczesnego wykrywania nowotworów skóry, w tym czerniaków. W trakcie wizyty wykonuję badanie znamion dermatoskopem.
Pobierz deklarację
 
Wioleta Adamik - ZnanyLekarz.pl
Aleksandra Baryła

Lek.
Elżbieta Górska
Ultrasonografia

 
Pobierz deklarację
 
Wioleta Adamik - ZnanyLekarz.pl
Berner Aleksandra

Lek.
Aleksandra Berner
Medycyna rodzinna
 
Jestem lekarką, absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wykładowczynią akademicką oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia i Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Jestem osobą o wielu zainteresowaniach, a w medycynie najbardziej pasjonuje mnie jej zakres i różnorodność. Zależy mi na tym, aby budować relację człowiek-człowiek, a nie tylko lekarz-pacjent. W mojej pracy skupiam się na kompleksowym leczeniu i prewencji chorób. Swoim pacjentom gwarantuję uczciwość, rzetelność i profesjonalizm oraz leczenie zgodne ze standardami Evidence Based Medicine, co oznacza, że moje decyzje lecznicze są oparte na najnowszych badaniach i dowodach naukowych.
Pobierz deklarację
 
 


Lek. 
Urszula Krzemień - Rother
Medycyna rodzinna
Choroby wewnętrzne
 
Jestem lekarką, absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wykładowczynią akademicką oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia i Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Jestem osobą o wielu zainteresowaniach, a w medycynie najbardziej pasjonuje mnie jej zakres i różnorodność. Zależy mi na tym, aby budować relację człowiek-człowiek, a nie tylko lekarz-pacjent. W mojej pracy skupiam się na kompleksowym leczeniu i prewencji chorób. Swoim pacjentom gwarantuję uczciwość, rzetelność i profesjonalizm oraz leczenie zgodne ze standardami Evidence Based Medicine, co oznacza, że moje decyzje lecznicze są oparte na najnowszych badaniach i dowodach naukowych.
Pobierz deklarację
 
 


Lek. dent.
Natalia Piotrowska

Medycyna Estetyczna
 
Ukończyłam w 2021 roku wydział lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu otrzymując tytuł zawodowy lekarza dentysty. W trakcie odbywania stażu podyplomowego podjęłam się rozpoczęcia kolejnych studiów tym razem podyplomowych otrzymując w 2022 roku dyplom za ukończenie studiów podyplomowych dla lekarzy na kierunku medycyna estetyczna na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Stale dokształcam się zarówno w stomatologii, jak i medycynie estetycznej uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz kongresach poszerzając swoją wiedzę oraz umiejętności. Bycie stomatologiem i jednocześnie lekarzem medycyny estetycznej pozwalana holistyczne podejście do estetyki i harmonii twarzy. Jestem zdania, że obecna medycyna estetyczna daje ogromne możliwości, żeby skutecznie przeciwdziałać procesom starzenia, a odpowiedni dobór terapii pozwala na uzyskiwanie naturalnych i nieprzerysowanych efektów dających szansę na szeroko pojęte działanie antiaging.
Pobierz deklarację
 


Lek.
Rafał Boczej
Chirurgia Naczyniowa
 
Jestem absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Studia ukończyłem w 2003 roku. Od początku mojej pracy związany jestem z chirurgią naczyniową pracując w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu najpierw w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej jako asystent i wykładowca, a aktualnie w Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej . W codziennej praktyce zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób układu tętniczego i żylnego . W trakcie swojej praktyki klinicznej ukończyłem liczne szkolenia i warsztaty z zakresu flebologii i chirurgii naczyniowej .Jestem autorem i współautorem publikacji w dziedzinie chirurgii naczyniowej opublikowanych w czasopismach medycznych i prezentowanych w trakcie konferencji naukowych . Jestem członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej i Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.
Pobierz deklarację
 
Rafał Boczej - ZnanyLekarz.pl


Lek.
Bartosz Szurlej
Ortopedia
Ortopedia dziecięca
 
Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w szpitalu św. Józefa. Obecnie pracuję w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci. Dodatkowo doskonalę swoje umiejętności na licznych szkoleniach z zakresu artroskopii stawu kolanowego oraz barku, a także rozwijam się naukowo, na co wskazują liczne prace naukowe. Indywidualne podejście do problemów każdego pacjenta, potwierdzają liczne pozytywne opinie.
Pobierz deklarację
 
Bartosz Macionczyk - ZnanyLekarz.pl


Lek.
Maciej Mendel
Ortopedia
 
Pracę rozpocząłem w 2013 roku po ukończeniu studiów na Śląskim Uniwersytecie Medycznym i stażu podyplomowym. Pracowałem w szpitalach w Rudzie Śląskiej, Gliwicach, Strzelcach Opolskich i Wodzisławiu Śląskim zajmując się głównie leczeniem operacyjnym urazów narządu ruchu. Ponadto przyjmowałem ambulatoryjnie w kilku poradniach ortopedycznych, zarówno prywatnie jak i w ramach NFZ.

W pracy stawiam przede wszystkim na dobre relacje z pacjentem, który ma czuć się swobodnie. Staram się możliwie dokładnie tłumaczyć wszystkie zagadnienia. Odrobina humoru również nigdy nie zaszkodzi.

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec małej księżniczki.
Pobierz deklarację
 
Bartosz Macionczyk - ZnanyLekarz.pl


Lek.
Bartosz Żorniak
Kardiologia

 
Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie kończę szkolenie (6 rok specjalizacji) w dziedzinie kardiologii w III Klinice Kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca. W 2023 roku zdałem egzamin specjalizacyjny z kardiologii a planowo uzyskam tytuł specjalisty w czerwcu 2024.  Pracuję także w Oddziałach Kardiologii Chorzowskiego Centrum Kardiologii oraz Polsko Amerykańskiej Kliniki Serca w Bielsku-Białej. Od 4 lat wykonuję badania echokardiograficzne w poradni kardiologicznej Śląskiego Centrum Chorób Serca. W pracy zawodowej zajmuję się między innymi inwazyjną diagnostyką i leczeniem choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, nadciśnienia płucnego oraz leczeniem zachowawczym chorób kardiologicznych. Jestem również aktywnym członkiem sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Echokardiografii oraz Intensywnej Terapii Kardiologicznej.
Pobierz deklarację
 
Bartosz Żorniak - ZnanyLekarz.pl


Dr n. med.
Wiktor Krawczyk

Chirurgia ogólna  
Proktologia
Specjalista chirurgii ogólnej. Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na Wydziale Lekarskim. Swoją wiedzę oraz doświadczenie zdobywałem w czasie szkolenia specjalizacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu, gdzie pracuję jako Lekarz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej I Urazów Wielonarządowych. Jestem Członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, The European Association for Endoscopic Surgery oraz American College of Surgeons. W swojej karierze zawodowej biorę czynny udział w międzynarodowych konferencjach i kursach.
Pobierz deklarację
 
Igor Czerwieniec - ZnanyLekarz.pl
Maciej Kamiński

Lek.
Maciej Kamiński
Neurologia dziecięca
 
Jestem absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Studia ukończyłem w 2017r. Na co dzień pracuję w Oddziale Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej. Stale poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w konferencjach medycznych z dziedziny neurologii dziecięcej. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem padaczki, zaburzeń napięcia mięśniowego, chorób nerwowo-mięśniowych, stanów po zapaleniu mózgu/ opon mózgowo-rdzeniowych, stanów po urazie głowy, opóźnienia rozwoju mowy, opóźnienia rozwoju ruchowego, zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń koncentracji, bólów głowy, zaburzeń zachowania oraz wielu innych.
Pobierz deklarację
 
Maciej Kamiński - ZnanyLekarz.pl


Lek.
Igor Czerwieniec

Urologia  
Jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z urologii. Na co dzień pracuje w Śląskim Centrum Urologii Urovita w Chorzowie. W kręgu moich zainteresowań szczególne miejsce zajmuje diagnostyka i leczenie operacyjne: kamicy układu moczowego i nowotworów układu moczowego. Stale poszerzam swoją wiedzę medyczną z zakresu urologii uczestnicząc w konferencjach naukowych i szkoleniach. W codziennej pracy z pacjentem zależy mi obustronnej współpracy w trakcie procesu leczniczego opartej o wzajemny szacunek i zaufanie. Ważnym jest dla mnie by przedstawiać i diagnozować schorzenia urologiczne w sposób konkretny i zrozumiały dla pacjenta. Doskonale rozumiem stres i nerwowość pacjenta w trakcie wizyty w gabinecie lekarza, szczególnie w gabinecie urologicznym. W związku z tym dokładam wszelkich starań by wizyta przebiegała w spokojnej, miłej atmosferze ze szczególnym zachowaniem intymności pacjenta.
Pobierz deklarację
 
Igor Czerwieniec - ZnanyLekarz.pl


Lek.
Ewelina Krupa

Medycyna Estetyczna
 
Pobierz deklarację
 


Dr n. med. i n. o zdr.
Zygmunt Gofron

Urologia  
Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Staż podyplomowy odbyłem w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.
Obecnie odbywam szkolenie specjalizacyjne w Szpitalu im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach - największym ośrodku urologicznym w Polsce. Ośrodek ten realizuje kompleksową diagnostykę i leczenie w zakresie schorzeń urologicznych.
Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje, będąc aktywnym członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU), European Association of Urology (EAU) oraz Stowarzyszenia Adeptów Urologii (SAU). Regularnie uczestniczę w krajowych i zagranicznych w szkoleniach i kongresach naukowych. Ponadto mogę pochwalić się autorstwem prac naukowych oraz doniesień zjazdowych. Pozwoliło mi to na ukończenie Kolegium Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 2022r. W 2023r. Z wyróżnieniem obroniłem prace doktorska pt „Występowanie wybranych patogenów alarmowych w szpitalu urologicznym” uzyskując tytuł Dr nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Pobierz deklarację
 
Igor Czerwieniec - ZnanyLekarz.pl
Kuba Szmidt

Lek.
Daniel Sobieraj
Psychiatria
 
Jestem absolwentem kierunku lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Obecnie jestem na ostatnim roku specjalizacji z psychiatrii w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Doświadczenie i umiejętności zawodowe zdobywam w pracy na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w szpitalach klinicznych w Katowicach i Krakowie. Ponadto stale podnoszę swoje kwalifikacje i poszerzam wiedzę, uczestnicząc w kursach i konferencjach medycznych.

W kontakcie z Pacjentem kładę nacisk na indywidualne podejście, zrozumienie, edukację oraz zapewnienie przyjaznej atmosfery.
Pobierz deklarację
 
Kuba Szmidt - ZnanyLekarz.pl


Lek.
Maciej Hartleb
Ginekologia, Ginekologia estetyczna i plastyczna
 
Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jestem autorem i współautorem publikacji w dziedzinie medycyny opublikowanych w recenzowanych czasopismach medycznych. Pracuję w Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego ŚUM, ośrodku o najwyższym – III stopniu referencyjności w obrębie Oddziału Patologii Ciąży, Bloku Porodowego, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej. Moje doświadczenie oparte jest na prowadzeniu ciąży fizjologicznej i powikłanej, wykonywaniu małoinwazyjnych zabiegów laparoskopowych, histeroskopii, cięć cesarskich, leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonywaniu kolposkopii, a także licznych metod z ginekologii estetycznej i plastycznej.
Pobierz deklarację
 
Maciej Hartleb - ZnanyLekarz.pl
Kosmetolodzy
 


Mgr
Wioletta Szulc

Kosmetologia
 
Jestem absolwentką Akademii Górnośląskiej w Katowicach. Kontynuowałam naukę na studiach podyplomowych na kierunku Kosmetologia Estetyczna, następnie Kosmetologia Zaawansowana. Mam duże doświadczenie w  Kosmetologii Estetycznej, a przede wszystkim specjalizuje się w zabiegach anti-aging, zabiegach laserowych, high-Tech, radiofrekwencji  oraz modelowaniu sylwetki. Ponadto lubię pracę ze skórami problematycznymi.  Aspekt mikroflory jelitowej oraz diagnostyki laboratoryjnej w ujęciu kosmetologicznym jest kolejnym kierunkiem mojego rozwoju. Estetyka zawsze podąża w kierunku dbałości o skórę i jej jakość, zrozumienia idei stymulacji skóry i wreszcie akceptacji zasady, że mniej znaczy więcej. Stosuję holistyczne i indywidualne podejście do Pacjenta i traktuję organizm jako całość, który należy doprowadzić do stanu równowagi. Stale poszerzam swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych szkoleniach oraz kongresach kosmetologicznych.
Pobierz deklarację
 
Psychologowie
 
Katarzyna Jaworska

Mgr
Katarzyna Jaworska

Psychologia dziecięca
Psychologia osób dorosłych

 
Psycholog , konsultant., szkoleniowiec. Absolwentka szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii, pomocy w sytuacji kryzysu oraz wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, prowadzonych przez specjalistów z ośrodków terapeutycznych w kraju, takich jak: Instytut Terapii Gestalt z Krakowa, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, Instytut Ericksonowski z Łodzi, Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy, uczelnie w kraju i specjalistów z zagranicy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej z dziećmi wieku przedszkolnym, młodzieżą i dorosłymi w zakresie poradnictwa, konsultacji i psychoterapii.

Pomoc psychologiczna dla rodziców, dzieci i młodzieży. Zakres:
 
  • radzenie sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych
  • interwencja w nagłych sytuacjach kryzysowych
  • zaburzenia adaptacyjnych u dzieci,
  • trudnościach w nauce
  • zaburzeniach zachowania
  • zaburzenia emocjonalno – społeczne
  • minimalizowanie objawów związanych z kryzysami rozwojowymi
  • radzenie sobie ze stresem u dzieci.
Pobierz deklarację
   
Wioleta Adamik - ZnanyLekarz.pl
Fizjoterapeuci
 


Mgr
Agnieszka Polak-Czornyj
Fizjoterapia
 
Jestem Fizjoterapeutą i Zoofizjoterapeutą , Trenerem osobistym, Instruktorem Nordic Walking (INWA), Dietetykiem  oraz Instruktorem Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (EMERGENCY FIRST RESPONS). Ukończyłam AWF Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Studium Fizjoterapii Zwierząt we Wrocławiu. Już w czasie studiów interesowały mnie możliwości utrzymania dobrej sprawności  fizycznej,  przeciwdziałania  kontuzjom, profilaktyki zwyrodnieniowej narządu ruchu człowieka i zwierząt. Dzisiaj  z całą pewnością  mogę  stwierdzić,  że były to początki mojej fascynacji fizjoterapią, która już na całe życie pozostanie moją pasją.

Rozwijam ja nieustannie i poszerzam o kolejne przestrzenie. Samodzielną terapię prowadzę od 15 lat. Opiekuję się sportowcami i amatorami wielu dyscyplin zarówno w świecie ludzi jak i zwierząt. Prowadzę terapię pacjentów  po urazach i zabiegach operacyjnych, w chorobach układu ruchu, układu nerwowego, układu krążenia stosując  szeroki zakres  terapii indywidualnie dopasowanych do potrzeb pacjentów.

Prywatnie- aktywna himalaistka, alpinistka, ski alpinistka,wspinacz, biegacz ultra, pływaczka,pilot i nurek,miłośniczka
psów i opiekun stada Husky.
Pobierz deklarację
 
 


Mgr
Aleksandra Błażejewska
Fizjoterapia uroginekologiczna
 
Jestem Magistrem Fizjoterapii, który ukończyłam na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Głównie interesuję się fizjoterapią uroginekologiczną i w tym kierunku ciągle się rozwijam. Pracuję z kobietami w ciąży, po porodach, z rozejściem mięśnia prostego brzucha, nietrzymanie moczu, dysfunkcjami mięśni dna miednicy. Od 8 lat trenuje na siłowni. Tak pochłonął mnie ten zwariowany świat, że zaczęłam pogłębiać swoją wiedzę na tematy związane z aktywnością fizyczną, zdrowym odżywianiem i stylem życia. Po zdobyciu doświadczenia oraz odpowiednich kursów przystąpiłam do grona Trenerów Personalnych i pracuje w tym zawodzie już dobre 5 lat. Nic nie daje mi takiej satysfakcji jak praca z ludźmi oraz radość jaką niosą ze sobą. Moje podejście do fizjoterapii jak i treningu jest bardzo holistyczne, dlatego staram się zająć całym ciałem, jak tylko mogę
Pobierz deklarację
 
Aleksandra Błażejewska - ZnanyLekarz.pl
Dietetycy
 
Aleksandra Baryła

Mgr
Aleksandra Baryła
Dietetyka kliniczna

 
Jestem dyplomowanym dietetykiem klinicznym i pediatrycznym. Ukończyłam studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Zawodowo zajmuję się budowaniem trwałych nawyków żywieniowych, wyprowadzaniem z błędnego koła odchudzania i promowaniem racjonalnego odżywiania. Na co dzień współpracuję z osobami chcącymi zredukować masę ciała, a także poprawić swój stan zdrowia w przebiegu chorób metabolicznych, kardiologicznych i układu pokarmowego. Promuję właściwą definicję słowa „dieta”, która dzięki moim zaleceniom nie będzie się już kojarzyć z  restrykcjami, zakazami i przykrymi doświadczeniami. W moich planach żywieniowych stawiam na smaczne, proste i szybkie rozwiązania, bez marnowania żywności i szukania produktów w kilku miejscach. W pracy z pacjentami cechuje mnie indywidualne i nieszablonowe podejście. Prywatnie jestem miłośniczką poznawania nowych smaków podczas zagranicznych podróży. W czasie spotkań z pacjentami chętnie dzielę się nowymi inspiracjami kulinarnymi.
Pobierz deklarację
 
Administracja


Dr n. med.
Mateusz Mościński
Kardiologia
Medycyna rodzinna

 
Natalia Gryglewska

Natalia Gryglewska
Dietetyka

Absolwentka kierunku dietetyka kliniczna na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Dodatkowo mam ukończony kurs na trenera personalnego, a także instruktora siłowni. Jestem pasjonatką zdrowego stylu życia, bardzo holistycznie podchodzę do szeroko rozumianego pojęcia "zdrowie". Staram się, aby pacjenci uczyli się wdrażać zdrowe nawyki żywieniowe do swojego życia, a także pokazuje im, że nie muszą rezygnować ze swoich ulubionych potraw. Zależy mi, aby dieta była ich nowym sposobem na życie, a nie karą, czy też przymusem. Ogromną satysfakcję sprawia mi edukowanie moich pacjentów. Sama jestem również osobą, która bardzo indywidualnie podchodzi do każdego klienta i staram się personalizować dietę, suplementację, a także zalecenia żywieniowe dla pacjentów. Rozpatruję każdy przypadek i szukam najlepszego rozwiązania w naszej współpracy. W wolnych chwilach uwielbiam gotować, podróżować, uczyć się nowych rzeczy
Pobierz deklarację
 
Natalia Gryglewska - ZnanyLekarz.pl
 
Rejestracja
 


Wiktoria Sioła

Rejestracja
 


Natalia Kolonko

Rejestracja


Aleksandra Chlebek

Rejestracja
 


Julia Ogrodnik

Rejestracja
 
Pielęgniarki
 


Mgr
Malwina Szpak
Pielęgniarka


Mgr
Anna Skrzyniecka
Pielęgniarka

Mgr
Małgorzata Potęga-Śliż
Pielęgniarka


Mgr
Magdalena Piszczek
Pielęgniarka
 


Mgr
Justyna Regent
Pielęgniarka
 


Mgr
Ewa Rak
Pielęgniarka
Położne
 


Mgr
Dominika Dworaczyk
Położna
 


Mgr
Edyta Malicka
Położna
 
Hygge leaf Hygge leaf
Hygge leaf Hygge leaf Hygge
Hygge Clinic to miejsce oferujące kompleksową opiekę zdrowotną w duchu filozofii hygge i koncepcji opieki zdrowotnej opartej na wartościach. Łączymy innowacyjne podejście do opieki medycznej z przyjaznym i spokojnym  środowiskiem.

Dla zespołu Hygge Clinic  pacjent jest najważniejszy. Dokładamy wszelki starań, aby nasi pacjenci czuli się komfortowo i bezpiecznie. Każdego traktujemy indywidualnie i z należytym szacunkiem.

Personel Hygge Clinic to doświadczeni lekarze, pielęgniarki i terapeuci, posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę medyczną. Kierują się holistycznym podejściem do pacjenta i problemu z jakim się zgłasza.

Nasz zespół