32 630 66 00 ul. Ignacego Paderewskiego 63, 40-283 Katowice Medycyna podróży
Lekarz POZ (lekarz pierwszego kontaktu) to lekarz, który działa w ramach publicznej ochrony zdrowia na podstawie umowy z NFZ. Opiekuje się pacjentami w każdym wieku- od noworodków po osoby starsze. Lekarza POZ możesz zmienić bezpłatnie dwa razy w roku kalendarzowym. Aby zostać naszym pacjentem w ramach NFZ wystarczy wypełnić deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Czym się zajmuje Lekarz POZ?
 
Choć pacjenci nierzadko nie zdają sobie z tego sprawy, lekarz rodzinny może świadczyć dużo szerszy zakres pomocy niż tylko diagnozowanie chorób sezonowych i kierowanie do poradni specjalistycznych.


Lekarz POZ między innymi:
 • ustala leczenie i monitoruje je
 • wystawia recepty
 • wystawia zwolnienia
 • zajmuje się profilaktyką chorób
 • wykonuje bilanse zdrowia dziecka
 • kieruje na badania laboratoryjne i interpretuje ich wyniki
 • kieruje na badania obrazowe i nieobrazowe (RTG, USG, EKG)
 • kwalifikuje do szczepień ochronnych- obowiązkowych, zalecanych, przed podróżą
 • udziela porad zdrowotnych, kontroluje przebieg chorób przewlekłych
 • wystawia zlecenia na transport sanitarny
 • wystawia zaświadczenia i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia pacjenta
 • kieruje do poradni specjalistycznych i szpitala
 • kieruje na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe
 • realizuje wizyty domowe

 
 • Badania krwi
 • Badania moczu
 • Badania kału
 • Badania mikrobiologiczne
 • Diagnostyka ultrasonograficzna
 • Zdjęcia radiologiczne

Lekarz POZ może wystawić skierowanie na:
gastroskopię
kolonoskopię
tomografię komputerową płuc

Decyzje o konieczności badań diagnostycznych lekarz podejmuje na podstawie wskazań medycznych, a nie na żądanie pacjenta.
 

 
Oczywiście, masz możliwość umówienia pierwszej wizyty osobiście, telefonicznie lub online, oraz dokonania wszelkich formalności związanych ze złożeniem deklaracji bezpośrednio przed nią. W takim przypadku serdecznie zapraszamy do rejestracji 10 minut przed zaplanowanym terminem wizyty w celu uzupełnienia dokumentacji.
 

 
Przychodnia udziela świadczeń medycznych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej również osobom nieubezpieczonym, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 

 
Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie udzielającym tych świadczeń.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:
 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 
 
Korzyści z posiadania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Hygge Clinic:
 
 • recepty na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów
 • wizyty domowe
 • wygodne umawianie się na wizytę online
 • konsultacje telefoniczne
 • skierowania
 • bezpłatne szczepienia obowiązkowe
 • bezpłatne testy COMBO
 • szybki test CRP 
 • strep- test 
Hygge leaf Hygge leaf
Hygge leaf Hygge leaf Hygge
Hygge Clinic to miejsce oferujące kompleksową opiekę zdrowotną w duchu filozofii hygge i koncepcji opieki zdrowotnej opartej na wartościach. Łączymy innowacyjne podejście do opieki medycznej z przyjaznym i spokojnym  środowiskiem.

Dla zespołu Hygge Clinic  pacjent jest najważniejszy. Dokładamy wszelki starań, aby nasi pacjenci czuli się komfortowo i bezpiecznie. Każdego traktujemy indywidualnie i z należytym szacunkiem.

Personel Hygge Clinic to doświadczeni lekarze, pielęgniarki i terapeuci, posiadający odpowiednie kwalifikacje i wiedzę medyczną. Kierują się holistycznym podejściem do pacjenta i problemu z jakim się zgłasza.

Nasz zespół